Structuur en bestuur

Algemene werking van de Sint-Michielsgilde

De Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde van Sint-Michiel vzw, Gilde der Gentse schermers, wordt bestuurd door de Eed. Aan het hoofd van de Eed staan de Euverdeken en de Deken.

Binnen de Eed, samengesteld uit proviseerders, bestaan nog de functies van griffier, schatbewaarder, conservator en ombudsman.

Het goede verloop van de vele aspecten die in het clubleven van belang zijn, wordt verzekerd door 3 comités: het sportcomité, het geschiedkundig comité en het ouder- en feestcomité.

Daarnaast zijn er natuurlijk de schermmeesters, trainers en hulptrainers die verantwoordelijk zijn voor het opleiden, onderrichten en trainen van alle schermers op de drie schermwapens, en de wapenkapiteins die binnen elke wapengroep de schermers zelf vertegenwoordigen en ook verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de inschrijvingen en deelnames aan nationale en internationale wedstrijden.

Euverdeken: Jeremy De Clercq
Deken: Olivier Antonis
Griffier: Stefan Meersseman
Schatbewaarder: Erik Bauwelinck

Provisoren (andere bestuursleden): Albert De Groote, Kristiaan De Witte, Jean-Marc Kaufman, Yoeri Van Laecke, Patricia Stevens, Frederiek Troubleyn, Seppe Van Holsbeke, Joost Van Damme, Kathleen Kets, Luc Gevaert

Voorzitter sportcomité: Hanne Cooreman
Voorzitster feest- en oudercomité: Patricia De Trog
Voorzitters geschiedkundig comité: Kristiaan De Witte en Joost Van Damme

Ombudsman: Frederiek Troubleyn
Aanspreekpunt Integratie (API): Laurence Cousein & Claudia Daels