De Sint-Michielsgilde

Algemene Informatie

Secretariaat: Stefan Meersseman, Botermarkt 18A, 9000 Gent
Emailinfo@confrerie.be
Schermzaal: Lakenhalle, Botermarkt 18A te 9000 Gent. Lees hier hoe je onze lokalen best bereikt.


Grotere kaart weergeven

Algemene werking van de Sint-Michielsgilde

De Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde van Sint-Michiel vzw, Gilde der Gentse schermers, wordt bestuurd door de Eed. Aan het hoofd van de Eed staan de Euverdeken en de Deken.

Binnen de Eed, samengesteld uit proviseerders, bestaan nog de functies van griffier, schatbewaarder, conservator en ombudsman.

Het goede verloop van de vele aspecten die in het clubleven van belang zijn, wordt verzekerd door 3 comités: het sportcomité, het geschiedkundig comité en het ouder- en feestcomité.

Daarnaast zijn er natuurlijk de schermmeesters, trainers en hulptrainers die verantwoordelijk zijn voor het opleiden, onderrichten en trainen van alle schermers op de drie schermwapens, en de wapenkapiteins die binnen elke wapengroep de schermers zelf vertegenwoordigen en ook verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de inschrijvingen en deelnames aan nationale en internationale wedstrijden.

Euverdeken: Jeremy De Clercq
Deken:
Voorzitter sportcomité: Hanne Cooreman
Voorzitster ouder- en feestcomité: Patricia De Trog
Voorzitter geschiedkundig comité: Kristiaan De Witte en Joost Van Damme