De Sint-Michielsgilde

Algemene Informatie

Secretariaat: Roger Antonis, Apostelhuizen 87/201 te 9000 – 0472/649.278
Emailinfo@confrerie.be
Schermzaal: Lakenhalle, Botermarkt 18A te 9000 Gent. Lees hier hoe je onze lokalen best bereikt.


Grotere kaart weergeven

Algemene werking van de Sint-Michielsgilde

De Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde van Sint-Michiel vzw, Gilde der Gentse schermers, wordt bestuurd door de Eed. Aan het hoofd van de Eed staan de Euverdeken en de Deken.

Binnen de Eed, samengesteld uit proviseerders, bestaan nog de functies van griffier, schatbewaarder, conservator en ombudsman.

Het goede verloop van de vele aspecten die in het clubleven van belang zijn, wordt verzekerd door 3 comités: het sportcomité, het geschiedkundig comité en het ouder- en feestcomité.

Daarnaast zijn er natuurlijk de schermmeesters, trainers en hulptrainers die verantwoordelijk zijn voor het opleiden, onderrichten en trainen van alle schermers op de drie schermwapens, en de wapenkapiteins die binnen elke wapengroep de schermers zelf vertegenwoordigen en ook verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de inschrijvingen en deelnames aan nationale en internationale wedstrijden.

Euverdeken: Didier Goeminne
Deken: Jeremy De Clercq
Voorzitter sportcomité: Manon Bloch
Voorzitster ouder- en feestcomité: Patricia De Trog
Voorzitter geschiedkundig comité: Kristiaan De Witte en Joost Van Damme