Algemene voorwaarden

Doel van de webshop

Via de website confrerie.be/tornooien/ kunnen leden van de Sint-Michielsgilde zich inschrijven voor schermtornooien.

Er kunnen 3 soorten kosten opgeteld en aangerekend worden bij het inschrijven voor een tornooi:

 1. De inschrijvingskost die door de tornooi organisator zelf aangerekend wordt, wanneer die inschrijvingskost op voorhand dient betaald te worden door de Sint-Michielsgilde aan de tornooi organisatie. De schermer betaalt deze kost dan bij de online inschrijving aan de Sint-Michielsgilde, en de Sint-Michielsgilde betaalt de inschrijvingskost van alle ingeschreven leden aan de tornooi organisator.
 2. De scheidsrechter kost door de Vlaamse Schermbond aan de Sint-Michielsgilde aangerekend voor deelname van haar schermers aan selectietornooien voor EK en WK. Deze kosten worden op het einde van het seizoen aan de Sint-Michielsgilde gefactureerd door de Vlaamse schermbond. De werkelijke kosten kunnen voor elk tornooi en elke schermer verschillen. Om de administratie voor iedereen te verlichten, hanteren we een forfaitaire kost van 30 EUR per schermer per kwalificatietornooi. Deze kost wordt enkel voor kwalificatietornooien voor EK/WK aangerekend. Deze kost is lager dan de gemiddelde kost die doorgaans gefactureerd werd door de Vlaamse schermbond. Het verschil wordt door de Sint-Michielsgilde betaald als steun aan haar schermers.
 3. Een forfaitaire participatie van de schermer aan de kosten die de Sint-Michielsgilde zelf maakt bij tornooien waar schermers van de Sint-Michielsgilde aan deelnemen. De door de schermer te betalen forfaitaire bijdrage dekt doorgaans slechts een deel van de door de Sint-Michielsgilde gemaakte kosten.
  • Deze kosten bestaan onder andere uit:
   • de door de Sint-Michielsgilde betaalde vergoeding aan de trainers en begeleiders voor hun begeleiding tijdens de tornooien,
   • de verplaatsing- en verblijfskosten door begeleiders en scheidsrechters gemaakt,
   • de vergoedingen aan door de Sint-Michielsgilde afgevaardigde scheidsrechters,
   • eventuele boetes die de Sint-Michielsgilde betaalt wanneer er niet voldoende scheidsrechters afgevaardigd worden voor een tornooi
   • administratiekosten
  • Aangezien een tornooi specifieke afrekening niet werkbaar is, wordt een forfaitaire bijdrage gevraagd die onafhankelijk is van de specifieke omstandigheden van elk tornooi.
  • Volgende forfaitaire kosten worden aangerekend:
   • Binnenlandse tornooien: 5 EUR per schermer per tornooi
   • Buitenlandse tornooien: 25 EUR per schermer per tornooi

Kosten worden online op voorhand betaald, bij inschrijving voor het tornooi.

Voor sommige tornooien wordt door de Sint-Michielsgilde geen forfaitaire participatie aangerekend:

 • Door de Sint-Michielsgilde zelf georganiseerde tornooien
 • Belgische kampioenschappen
 • Tornooien die door de sportcommissie van de Sint-Michielsgilde als uitzondering aanvaard zijn als tornooien zonder forfaitaire participatie.

Kosten met betrekking tot het vervoer van de schermer naar het tornooi

Schermers dienen zelf in vervoer te voorzien naar en van tornooien waaraan ze deelnemen. De Sint-Michielsgilde komt niet tussen in deze kosten.

Wanneer een schermer meerijdt met een begeleider of scheidsrechter die door de Sint-Michielsgilde afgevaardigd wordt, dan dient de schermer deze begeleider of scheidsrechter te betalen voor zijn/haar vervoerskosten aan 0,075 EUR per gereden kilometer. De Sint-Michielsgilde komt niet tussen in deze regeling tussen de schermer en de bestuurder.

Terugbetaling

Betaalde kosten worden niet terugbetaald bij niet-deelname van de schermer aan het tornooi waarvoor hij/zij ingeschreven is, tenzij aan deze beide voorwaarden wordt voldaan:

 • De schermer kan een geldig bewijs voorleggen dat deelname aan het tornooi niet mogelijk was (bv. een doktersattest).
 • De “externe” kosten (aan de VSB of aan de tornooi organisator) worden ook door de externe partij niet gefactureerd of aan de Sint-Michielsgilde of aan de Sint-Michielsgilde terugbetaald.

Indien aan beide bovenstaande voorwaarden voldaan is, zal de Sint-Michielsgilde naargelang van toepassing een deel van of het hele bedrag terugbetalen. Hiervoor volstaat het een email te sturen met de nodige bewijzen naar het info email adres van de Sint-Michielsgilde.

Betalingen door niet-leden

Enkel leden van de Sint-Michielsgilde mogen (al dan niet betaalde) tornooi inschrijvingen bestellen via deze website. Indien een niet-lid per ongeluk een betaling uitgevoerd heeft, kan hij/zij een terugbetaling vragen door een email te sturen naar het info email adres van de Sint-Michielsgilde.