Scheidsrechteropleiding

SchermWiki-SMG-Sabel | RecenteWijzigingen | Voorkeuren
Bewerk tekst van deze pagina
Zoek:

Scheidsrechterweekend 2019

Deelnemers

    Zorg ervoor dat je je zeker ook inschrijft via de link hierboven!


Scheidsrechterweekend 2018

Deelnemers

Vervoer


Scheidsrechter opleiding + examen 2018

Deelnemers


Scheidsrechtersweekend 2014

Inschrijven

Alle deelnemers, gelieve je zelf in te schrijven volgens de modaliteiten aangegeven op de VSB-website (zie link hierboven). De club verzorgt hiervoor niet de inschrijvingen. Als je je inschrijft, gelieve dan je naam hieronder toe te voegen, voor onze informatie. Bedankt!

Deelnemers


Scheidsrechtersweekend 2013

Inschrijven

Alle deelnemers, gelieve je zelf in te schrijven volgens de modaliteiten aangegeven op de VSB-website (zie link hierboven). De club verzorgt hiervoor niet de inschrijvingen. Als je je inschrijft, gelieve dan je naam hieronder toe te voegen, voor onze informatie. Bedankt!

Deelnemers

Vervoer


Scheidsrechtersweekend 2012

Deelnemers

Zorg ervoor dat je ingeschreven bent via de VSB-website.


De webpagina van de VSC (Vlaamse Scheidsrechterscommissie) bevat meestal de meest recente gegevens in verband met opleidingen: http://www.vlaamseschermbond.be/structuur-vsb/commissies-en-cellen/vlaamse-scheidsrechterscommissie/examens

De VSB organiseert jaarlijks een heel weekend voor opleiding en bijscholing van scheidsrechters: http://www.vlaamseschermbond.be/vsb-academie/opleiding-scheidsrechters/scheidsrechtersweekend

Deelnemers 2011

Mensen die door Olivier aangemoedigd worden deel te nemen:

Mensen die bevestigen, gelieve uw naam te verhuizen naar de deelnemerslijst

Vervoer

Wie rijdt er wanneer?


De webpagina van de VSC (Vlaamse Scheidsrechterscommissie) bevat meestal de meest recente gegevens in verband met opleidingen: http://www.vlaamseschermbond.be/VSB/VSCVlaamseScheidsrechterscommissie/Vorming.aspx

De VSB organiseert jaarlijks een heel weekend voor opleiding en bijscholing van scheidsrechters: http://www.vlaamseschermbond.be/AgendaKaderwerking/Scheidsrechters/Scheidsrechtersweekend.aspx (je moet ingelogd zijn om deze pagina te kunnen zien)

Scheidsrechtersweekend 2010

Deelnemers:

VervoerScheidsrechtersopleiding

Vraag: "Olivier, is er een mogelijkheid voor mij om een cursus scheidsrechter te volgen? Ik ben er namelijk wel geïnteresseerd in."

Antwoord:

De volgende stappen vormen de logische weg naar het scheidsrechtersschap:

Concreet antwoord op bovenstaande vraag: ja, zeer binnenkort: http://www.vlaamseschermbond.be/AgendaKaderwerking/Scheidsrechters/Scheidsrechtersweekend.aspx

Ouder nieuws: Opleiding 2007-2008

De Vlaamse Scheidsrechterscommissie organiseert dit seizoen opnieuw een doorgedreven opleiding scheidsrechter, voor de drie wapens. De volgende afspraak is op 15 februari 2008, 20u00, Lakenhalle Gent: theorie-examen scheidsrechter. Deelnemers

Graag hier inschrijven tegen donderdag

Olivier rekent erop dat iedereen die 14 of ouder is en al een kleine beetje ervaring heeft en het reglement wat ingestudeerd heeft hieraan deelneemt. Studiemateriaal

Het volledige reglement kan je vinden op de website van de Fédération Internationale d’Escrime: www.fie.ch. Een vertaling in het Nederlands vind je terug op de website van de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond: www.knas.nl. Let wel: de examens zijn gebaseerd op de Franse tekst. De kandidaat wordt geacht vertrouwd te zijn met de gangbare franstalige terminologie (en garde, riposte, esquive, corps à corps, ...). De Nederlandse vertaling kan men raadplegen als ondersteuning. Op vraag kan je een copie van het FIE-reglement bekomen bij de Vlaamse Schermbond tegen betaling van de copies en eventueel de verzendingskosten. Kandidaat-scheidsrechters die minstens één van de sessies van de theorie-opleiding volgen, krijgen het reglement gratis ter beschikking.

Er bestaat ook een vademecum bij het reglement, dat regelmatig bijgewerkt wordt in functie van de algemene tendenzen in de (internationale) arbitrage. Dat vademecum kan je vinden op: http://www.schermwiki.be/cgi/vlaamseschermwiki.cgi?VademecumBijHetTechnischReglement Opleidingsstramien

Voor de theorie-opleiding waren er dit jaar drie verschillende sessies. Om optimaal voorbereid op het examen te verschijnen bevelen we aan beide sessies bij te wonen.

Tijdens de eerste sessie overlopen we het reglement, en duiden we aan welke onderdelen voor de beginnende scheidsrechter het belangrijkst zijn. Alle regulier ingeschreven kandidaten ontvangen op dat moment een gratis exemplaar van het FIE-reglement. Daarnaast worden de scheidsrechtersgebaren in detail bekeken, en gaan we dieper in op een aantal praktische vaardigheden. Tijdens de tweede sessie geven we meer uitleg over de belangrijkste vraagstukken in het reglement, behandelen we de specifieke vragen die de kandidaten naar voor brengen, en overlopen we een aantal voorbeelden van mogelijke examenvragen.

Na de theoretische opleiding beginnen we met de praktijklessen. Voor elk wapen zijn er twee sessies waar de kandidaten kunnen jureren onder begeleiding, en onmiddellijk feedback krijgen. De VSC blijft zoals in het verleden ook beschikbaar om via individuele afspraken in extra praktijkbegeleiding te voorzien, maar enkel voor kandidaten die minstens aan één van de reguliere praktijkstages deelnemen.

De opleiding wordt afgesloten met twee praktijkexamens. Beide praktijkexamens zijn verplicht bij te wonen.

VSC-webpagina: http://users.skynet.be/vlaamseschermbond/scheidsrechters.html Theoretisch examen

Een examensessie omvat examens over één verplicht onderdeel en één tot drie facultatieve onderdelen. Het verplichte onderdeel bestaat uit 20 vragen die handelen over aspecten van het reglement die van toepassing zijn op de drie wapens. De drie facultatieve onderdelen corresponderen met de drie wapens, en omvatten elk 20 vragen die voornamelijk handelen over aspecten van het reglement die van toepassing zijn op het betreffende wapen en in mindere mate over aspecten die gemeenschappelijk zijn aan het betreffende wapen en de andere wapens. De examentijd voor elk onderdeel bedraagt maximum 30 minuten. Om te slagen voor een onderdeel moet een score van minstens 16 op 20 behaald worden. Over het geheel van de afgelegde onderdelen wordt gedelibereerd door de examencommissie.

De meeste examenvragen zijn multiple choice vragen met drie mogelijke antwoorden, waarbij telkens precies een antwoord als correct wordt bestempeld. De vragen en antwoorden zijn opgesteld door de scheidsrechterscommissie, gebaseerd op bestaande vragenlijsten die ter beschikking gesteld zijn door de nationale en internationale scheidsrechterscommissies en op de persoonlijke ervaring van de leden van de scheidsrechterscommissie. De stelling van vraag en antwoorden is zo gekozen dat er zo weinig mogelijk dubbelzinnigheid bestaat, wat niet wegneemt dat grondige lectuur van de vragen noodzakelijk is om vergissingen te vermijden. Tijdens het examen wordt er hoe dan ook in geen geval ingegaan op vragen over de vragen.

Er zijn geen herexamens; kandidaten die op een examen niet slagen kunnen bij een volgende examensessie opnieuw proberen. Indien een kandidaat op een examensessie niet voor alle gekozen en opgelegde onderdelen slaagt, blijven de resultaten van de onderdelen die wel met gunstig gevolg werden afgelegd geldig gedurende 1 jaar. Binnen die periode kan deelgenomen worden aan een nieuwe examensessie met overdracht van de gunstige resultaten en moeten enkel de onderdelen afgelegd worden waarvoor nog geen voldoende werd gehaald. Het staat kandidaten vrij overdrachten te weigeren. Formaliteiten

De kandidaten hebben als enige administratieve verplichting dat zij zich inschrijven voor de sessies die zij willen bijwonen. Bij een examenzitting wordt vooraf bepaald over welke van de facultatieve onderdelen een kandidaat een examen wil afleggen, en welke overdrachten eventueel geweigerd worden. Een kandidaat moet minstens 14 jaar zijn.

De inschrijvingen dienen schriftelijk gemeld te worden aan het secretariaat van de Vlaamse Schermbond ten laatste op donderdag 14 februari 2008 met vermelding van gekozen wapen(s). Stuur géén inschrijvingen naar Olivier, enkel rechtstreeks naar de VSB. Als je niet zeker bent of je in aanmerking komt voor deelname, kan je wel aan Olivier vragen. Contactpersoon

Voor vragen i.v.m. de examens, opleidingssessies, praktijkbegeleiding en het reglement; contacteer:

Olivier Antonis,

Meersstraat 17, 9000 Gent

Tel: 0476/376577

E-mail: olivier punt antonis at skynet punt be

Wiki: http://www.schermwiki.be/gent

FIE Scheidsrechterexamen 2006 ===

Locatie en datum ====

Brussel, van 3 tot 10 november 2006 Geïnteresseerden

Documenten

Uiterste inschrijvingsdatum

Vragen aan Olivier

Aangezien bij de mail van de Vlaamseschermbond weinig extra informatie stond, wil ik hier enkele vragen stellen:


SchermWiki-SMG-Sabel | RecenteWijzigingen | Voorkeuren
Deze pagina kan je enkel lezen | Bekijk andere revisies
Laatst bewerkt March 5, 2019 11:50 by Manon Bloch (verschil)
Zoek: