Sabelschermen Voor Beginners

SchermWiki-SMG-Sabel | RecenteWijzigingen | Voorkeuren
Bewerk tekst van deze pagina
Zoek:

Ten geleide

Deze pagina heeft tot doel beginnende, jeugdige schermers en hun ouders wat wegwijs te maken in de aanpak van de sabelgroep(en) in onze gilde.

In eerste instantie blijft de WapenKapitein de persoon bij uitstek om vragen allerhande te stellen. De wapenkapitein sabel is Manon Bloch.

In tweede instantie wil deze pagina een uitweg bieden voor de problemen/vragen die kunnen rijzen bij de aanvang van een schermerscarière.

Algemene beschouwingen

Schermen is een individuele sport. Omdat het aantal leerlingen veel groter is dan het aantal lesgevers, wordt, zeker in het begin, bijna uitsluitend groepsles gegeven. Dat betekent niet dat er niet gedifferentieerd wordt naargelang van de capaciteiten van de individuele leerlingen, integendeel. Dat betekent wel dat er een aantal richtlijnen in acht genomen moeten worden om de lessen vlot te laten verlopen. Die zaken komen in de verschillende onderdelen van deze pagina aan bod.

Een belangrijke vorm van individualisering manifesteert zich in het opstellen van een trainingsschema. Aanvankelijk is dat schema zeer eenvoudig: een jonge schermer komt twee of bij voorkeur driemaal per week trainen. Op basis van de individuele vooruitgang van de leerlingen zal de trainer het initiatief nemen om andere mogelijkheden aan te bieden.

Werkwijze

Opbouw van een training

Een training bestaat uit een aantal onderdelen die achter elkaar worden afgewerkt. Afhankelijk van de periode in het seizoen, de technische/conditionele ontwikkeling van de leerlingen, situationele omstandigheden e.d. wordt een selectie uit volgende onderdelen gemaakt:

Evolutie van de trainingsarbeid

Schermen is een bijzonder complexe sport. De technische, tactische, fysische, mentale vereisten zijn dusdanig dat een doorgedreven training noodzakelijk is om een goed niveau te kunnen halen.

Sinds enkele jaren is de uitbouw van de recreatieve beoefening van het sabelschermen sterk verbeterd. Om echter op een verantwoorde manier recreatief te kunnen schermen, dient men, zeker in het geval van jeugdige schermers, een zeer soliede basis te hebben opgebouwd. Daarom vragen wij dat alle beginnende jongeren, ongeacht hun lange-termijn-doelstellingen, twee keer per week komen trainen; en indien dat niet mogelijk is toch minstens consequent één keer per week. Eens een zekere basis opgebouwd, kan je bij wijze van spreken één keer per jaar komen schermen, en toch nog de sport op een zinvolle manier beleven. De tijd nodig om een dergelijke basis te bereiken hangt af van de initieel geïnvesteerde inspanningen. Een normaal getalenteerde jongere kan mits een regelmatig trainingsregime van twee trainingen van twee uur per week een goede basis opbouwen na een tweetal jaar (i.e. voor recreatieve sportbeoefening).

Gezien het zeer verrijkende karakter van de competitie, zowel naar algemene persoonlijkheidsontwikkeling als naar schermtechnische en -tactische vaardigheden, motiveren wij onze jonge schermers in de mate van het mogelijke deel te nemen aan tornooien (zie IngredientenVoorTornooiDeelname). Indien daarbij blijkt dat de jongere in kwestie interesse en potentieel heeft in dit facet van de schermsport, dan kan hij/zij ervoor kiezen op competitief niveau te gaan schermen.

In dat geval is het nog meer dan anders van belang met de trainer te spreken over een geschikt trainings- en competitieprogramma. Een algemene uitweiding hierover in Sabelschermen als topsport.

In concreto voor relatief onervaren schermers wordt de training typisch eerst uitgebreid door een derde uur te trainen tijdens de jeugdtrainingen. Met inachtname van de individuele evolutie van de schermer, kan ook overgestapt op de trainingen voor competitieschermers en een aangepast trainingsschema (drie gemeenschappelijke clubtrainingen en individuele vervolmaking).

Trainingsuren

De trainingsuren variëren naargelang van het niveau van de schermer en naargelang van het schermmateriaal waarover hij/zij beschikt. De uren vind je terug op Trainingsstructuur sabel.

Jongeren die willen doorgroeien naar competitie, zullen geleidelijk aan eens wat langer blijven op bepaalde trainingen, en meedoen met de gevorderden

De trainingen vangen aan begin augustus, en worden afgesloten eind mei. De trainingen lopen gedurende die hele periode van tien maanden door, ook tijdens de schoolvakanties. Enkel op feestdagen wordt er in de regel niet getraind.

Benodigdheden


CategorieTraining

SchermWiki-SMG-Sabel | RecenteWijzigingen | Voorkeuren
Deze pagina kan je enkel lezen | Bekijk andere revisies
Laatst bewerkt August 4, 2019 16:15 by Manon Bloch (verschil)
Zoek: