Begin Van Het Nieuwe Seizoen

SchermWiki-SMG-Sabel | RecenteWijzigingen | Voorkeuren
Bewerk tekst van deze pagina
Zoek:

Seizoen 2018–2019

Trainingen in augustus ("verplichte kost" voor internationale schermers)

"Reguliere" trainingen

Olivier dient aanvragen selectietornooien in (behalve voor Philippe > KNAS); als er bijzonderheden te melden zijn, contacteer Olivier zo spoedig mogelijk.

Olivier doet aanvragen voor:

Olivier wacht nog even nieuws van VSB af voor TSS-leerlingen:

Voor een reeks miniemen en cadetten kunnen/zullen we later nog inschrijven voor Duitse circuittornooien


Seizoen 2017–2018

Op 1 september is er Kampioenenviering/clubfeest, daarom dan nog geen training, eerste training wel

Op 9 september is er Algemene Sabelvergadering met bijhorende BBQ.

Voor het nieuwe seizoen moeten jullie je RIJKSREGISTERNUMMER (terug te vinden op de achterkant van je identiteitskaart) doorgeven aan onze Griffier: roger punt antonis at telenet punt be.

Stuur dit zo spoedig mogelijk via mail door, zodat administratief alles in orde is tegen de start van het nieuwe seizoen !!


Seizoen 2016–2017

Op 1 september nog geen training.

Op 2 september is er Kampioenenviering/clubfeest, op 3 september is er Algemene Sabelvergadering, daarom eerste "echte training"


Seizoen 2015–2016

Eerste clubtraining

Medische keuring in de zaal

Zoals de voorbije jaren geven we jullie ook nu weer de mogelijkheid om deze formaliteit te vervullen bij ons in de club. Sportarts Koen Dewaegenaere zal op volgende dagen aanwezig zijn:

Twee goede redenen om van deze mogelijkheid gebruik te maken:


Seizoen 2014–2015

Eerste clubtraining

Medische keuring in de zaal

Zoals de voorbije jaren geven we jullie ook nu weer de mogelijkheid om deze formaliteit te vervullen bij ons in de club. Sportarts Koen Dewaegenaere zal op volgende dagen aanwezig zijn:

Deze tarieven zijn 100% terugbetaald door de mutualiteit.


Seizoen 2013–2014

Eerste clubtraining

Trainingsuren

Net als vorig jaar zijn de trainingsuren in augustus voor iedereen dezelfde: van 18u30 tot 21u00 op maandag, woensdag en donderdag

Medische keuring in de zaal

Sommige schermers hebben verplicht een medisch attest nodig voor het ontvangen van de eveneens verplichte vergunning van de Vlaamse Schermbond. Alle schermers jonger dan 18 hebben een attest nodig, alle schermers ouder dan 60 ook, en alle schermers die aan selectietornooien deelnemen. Schermers daar tussenin hebben om de vijf jaar een attest nodig. Indien je niet weet of je "aan de beurt" bent, richt een vraag tot onze Griffier, RogerAntonis.

Zoals de voorbije jaren geven we jullie ook nu weer de mogelijkheid om deze formaliteit te vervullen bij ons in de club. Sportarts Koen Dewaegenaere zal op volgende dagen aanwezig zijn:

De tarieven zijn: - 28 euro (jonger dan 10 jaar) - 22 euro (vanaf 10 jaar en ouder) Deze tarieven zijn 100% terugbetaald door de mutualiteit.

Medische vragenlijst van dokter Dewaegenaere: https://docs.google.com/file/d/0B8Z2mKvCP_RuZUYzX1dGREc2WkU/edit?usp=sharing Gelieve dit af te printen en in te vullen vooraleer naar de sportkeuring te komen. De leden die dit formulier één van de voorbije jaren al ingevuld hebben hoeven dit NIET opnieuw te doen.

Daarnaast het document "Medische sportkeuring" van de Vlaamse Schermbond: https://docs.google.com/file/d/0B8Z2mKvCP_RuQjdFcm1ZQVhpNTg/edit?usp=sharing Dit formulier moeten jullie ook uitprinten en meebrengen naar de sportkeuring. Het bovenste deel mogen jullie ook al invullen, het onderste deel is bestemd voor de dokter.

Bedankt voor jullie medewerking, en we hopen dit jaar op een massale respons van jullie allemaal.

Opgelet: er zal dit jaar strikter worden toegezien op het indienen van de vereiste documenten. Als de administratieve eisen niet vervuld zijn, zal er niet geschermd kunnen worden.

Planning selectietornooien en voorbereidingstornooien


Seizoen 2012–2013

De jaarlijkse opendeurdag van de Gilde wordt gehouden op zaterdag 18 augustus, vanaf 10u00. Geïnteresseerden worden verzocht zich vooraf aan te melden bij de Euverdeken (euverdeken at confrerie punt be). Dit is een interessante gelegenheid om praktische informatie te ontvangen, zeker voor mensen die nu al zeker zijn dat ze willen beginnen schermen (ik denk dan aan de broertjes en zusjes van). -- Olivier

Eerste clubtraining

Trainingsuren

Tijdens de maand augustus gemeenschappelijke uren voor iedereen:

Vanaf september: zie Trainingsstructuur Sabel

"Gratis" medische keuring in de zaal

Sommige schermers hebben verplicht een medisch attest nodig voor het ontvangen van de eveneens verplichte vergunning van de Vlaamse Schermbond. Alle schermers jonger dan 18 hebben een attest nodig, alle schermers ouder dan 60 ook, en alle schermers die aan selectietornooien deelnemen. Schermers daar tussenin hebben om de vijf jaar een attest nodig. Indien je niet weet of je "aan de beurt" bent, richt een vraag tot onze Griffier, RogerAntonis.

Zoals de vorige jaren organiseren we met de Gilde ook nu weer 2 avonden in onze lokalen waarop je het verplichte medisch attest door een dokter kunt laten invullen. Net als vorig jaar is Elise De Loof zo bereidwillig gevonden dat te doen.

Zij zal op woensdag 19 september vanaf 17 uur, en op woensdag 26 september vanaf 19 u30 aanwezig zijn om een kleine controle uit te voeren, en de nodige formulieren in te vullen. Zij zal dit ook aan RIZIV tarief doen, dit wil zeggen dat jullie alles terug betaald krijgen van het ziekenfonds.

Het is de vorige jaren tot in den treure herhaald: maak gebruik van deze faciliteit! Het kost jullie niets, je moet niet speciaal naar de huisarts (en daar zitten wachten), maar je komt gewoon naar de training, en je bent snel in orde met de papierwinkel om je licentie aan te vragen.

Het formulier dat moet ingevuld worden staat op de VSB-website: http://www.vlaamseschermbond.be/Portals/0/documents/Clubbestuurders/Medisch%20sportkeuring%202012-2013.pdf. Druk een exemplaar af en neem dit mee naar het onderzoek. Om op de VSB-site aan het document te geraken, moet je geregistreerd zijn. Als je nog niet geregistreerd bent, doe dat dan zeker onmiddellijk.

Bedankt voor jullie medewerking, en we hopen dit jaar op een massale respons van jullie allemaal.

Planning selectietornooien en voorbereidingstornooien

EFC U-23 tornooien:


Seizoen 2011–2012

Traingsuren

De trainingen zijn voor iedereen terug begonnen. Zie Trainingsstructuur sabel voor de uren.

"Gratis" medische keuring in de zaal

Zoals de vorige jaren organiseren we met de Gilde ook nu weer 2 avonden in onze lokalen waarop je dit attest door een dokter kunt laten invullen. In tegenstelling tot de vorige keren zal het niet Koen De Waegenaere zijn, maar hebben we de vriendelijke medewerking bekomen van een schermster die sedert vorig jaar is afgestudeerd als huisarts, namelijk Elise De Loof.

Zij zal op dinsdag 13 september en donderdag 22 september vanaf 18u30 aanwezig zijn om een kleine controle uit te voeren, en de nodige formulieren in te vullen. Zij zal dit ook aan RIZIV tarief doen, dit wil zeggen dat jullie alles terug betaald krijgen van het ziekenfonds.

Het is de vorige jaren tot in den treure herhaald: maak gebruik van deze faciliteit! Het kost jullie niets, je moet niet speciaal naar de huisarts (en daar zitten wachten), maar je komt gewoon naar de training, en je bent snel in orde met de papierwinkel om je licentie aan te vragen.

Het formulier dat moet ingevuld worden staat op de VSB-website: http://www.vlaamseschermbond.be/LinkClick.aspx?fileticket=GCviEutdS7o%3d&tabid=362&mid=508. Druk een exemplaar af en neem dit mee naar het onderzoek. Om op de VSB-site aan het document te geraken, moet je geregistreerd zijn. Als je nog niet geregistreerd bent, doe dat dan zeker onmiddellijk.

Bedankt voor jullie medewerking, en we hopen dit jaar op een massale respons van jullie allemaal.

Planning selectietornooien en voorbereidingstornooien

In voorbereiding op de effectieve inschrijvingen, hier het overzicht van de inschrijvingen die Olivier wil doen. Gelieve te verifiëren en eventuele bemerkingen door te geven!


Seizoen 2011–2012

Eerste clubtraining:

Seizoen 2010–2011

Eerste clubtraining:

Traingsuren

→ Zie groeppagina's


Seizoen 2009–2010

Eerste clubtraining:

Trainingsuren

Tijdens de maand augustus gemeenschappelijke uren voor iedereen:

Voorlopige trainingsuren en groepen voor vanaf september: zie Trainingsstructuur sabel


Seizoen 2008–2009

Eerste clubtraining:

Trainingsuren

[Groep 3]? (jeugd):

Alle anderen:

Extra trainingen:


Seizoen 2007–2008

Eerste clubtraining: woensdag 1 augustus 2007, voor iedereen

Trainingsuren

Jeugd + Beginnelingen:

Gevorderden:

Extra trainingen:


Seizoen 2006–2007

Het nieuwe seizoen is begonnen. De conditietrainingen werden op gang geschoten op woensdag 5 juli en eindigden op maandag 31 juli. De eerste schermtraining voor de gevorderden was op woensdag 2 augustus, de eerste schermtraining voor de jeugd was op donderdag 3 augustus.

De schilder- en andere werken in de zaal zijn voltooid. Gelieve het nodige respect te tonen voor de mensen die het werk gedaan hebben, en voor de andere leden, en draag zorg voor onze lokalen.

De TornooiKalender is stilaan weer opgevuld geraakt. Opgelet: Deze wiki vormt het enige inschrijvingspunt voor tornooien. Wie aan een tornooi wil deelnemen, gelieve hun inschrijving op de betreffende tornooi-pagina aan te duiden.

Administratieve verplichtingen

Iedereen zou van de griffier en van de schatbewaarder van onze Gilde alle nodige documenten moeten ontvangen hebben om zich in orde te stellen. Als je nog altijd niets ontvangen hebt, geef dan eens een seintje. Deze documenten zijn:

Al deze formaliteiten moeten absoluut verplicht vervuld zijn strikt vóór 30 september 2006, zodat jullie VSB-licentie in orde gesteld kan worden. Zonder licentie mag je niet schermen. Tot vorig seizoen hebben we daarin af en toe nog een zekere flexibiliteit getoond, maar vanaf heden zal dat niet meer het geval zijn. Wie per 1 oktober niet in orde is, zal de toegang tot de schermzaal ontzegd worden. Zie Dienstmededelingen.

Trainingsuren

Beginnelingen:

Gevorderden:

Jeugd:

Recreanten:


Seizoen 2005–2006

Het nieuwe sabelseizoen is in onze zaal op maandag 1 augustus 2005 begonnen. Initieel was het onze bedoeling dat er twee groepen zouden blijven bestaan, die we de benamingen "beginners" en "gevorderden" geven, met slechts kleine veranderingen in de trainingsstructuur.

Per 1 september echter heeft Paul Corteyn zijn ontslag ingediend bij de Gilde. Ten gevolge daarvan zijn de veranderingen heel wat ingrijpender geworden.

De trainingen worden voortaan geleid door Olivier Antonis (BLOSO Trainer B) en Guillaume Béchaux (schermmeester). Er blijven 3 trainingssessies sabel over:

De trainingssessies op woensdag vervallen (zie opmerking 2).

Integratie van de groepen

Een belangrijk onderdeel van onze werking is gebaseerd op onze zogenaamde "piramidale structuur". Die structuur laat ons toe gemakkelijker kennis en kunde door te geven, op allerlei vlakken. Afgelopen seizoen, door de scheiding van de trainingsuren beginnelingen/gevorderden, is die overdracht niet zo vlot verlopen als voorheen. Dit seizoen begint de jeugdgroep al met een zekere ervaring, wat iedereen ten goede zou moeten komen.

Bovendien zullen de schermers uit de jeugdgroep die al wat meer ervaring hebben (en dus niet echt beginnelingen meer zijn) en die ervoor in aanmerking komen, uitgenodigd worden om één training per week bij de gevorderden mee te doen, zodat zij aan een totaal van drie trainingen per week komen. Zie opmerking 3.

Voor sommige oudere schermers in de beginnersgroep zal ook een uitgebreider competitieprogramma worden voorgesteld, zodat zij al als laatste jaars miniem aan wat meer tornooien kunnen deelnemen. Zie opmerking 4.

Informatievergadering

Op de eerste jeugdtraining, op 3 september dus, is een infovergadering gehouden om iedereen op de hoogte te brengen van de intenties, doelstellingen en praktische regelingen voor het komende seizoen. Ikzelf (Olivier), en de overige aanwezige leden van het bestuur, waren bijzonder verheugd over de talrijke opkomst. Ik hoop dat het vertoonde enthousiasme een goede aanzet zal blijken voor een succesvol seizoen.

Tweede informatievergadering

Op 24 november werd een tweede informatievergadering gehouden, ook daar was de opkomst zeer goed. Zie Infovergadering 24 november.

Opmerkingen

  1. Gezien het nogal uitgebreide competitieprogramma dat door onze gevorderde schermers wordt afgewerkt, zullen de trainingen op zaterdag in de praktijk meestal bijna uitsluitend door jeugdschermers worden bijgewoond.
  2. Een aantal schermers en ouders, vooral van jongere schermers, hebben te kennen gegegeven dat zij de trainingen op woensdag praktisch gezien beter vinden. De reden waarom deze sessies vervallen, is uitsluitend dat er op dat ogenblik geen begeleiding voorzien kan worden. Er wordt naar een oplossing gezocht. De komende weken zal er alleszins niets voorzien kunnen worden op woensdag, daarna kunnen er eventueel veranderingen komen. Iedereen wordt aangemoedigd om toch te proberen zowel de trainingen op donderdag als zaterdag bij te wonen. We zullen dan bekijken hoe groot de vraag naar een training op woensdag is. Vanaf januari is er een trainingssessie op woensdag bijgekomen, niet voor de jeugd, maar voor de gevorderden. Zie Trainingsstructuur sabel. De nood voor de jongeren schijnt uiteindelijk niet zo groot.
  3. Die extra training is nu dus op maandag. Een aantal schermers uit de zogenaamde "beginnende jeugdgroep" hebben stilaan het niveau bereikt dat ze aan meer competities kunnen deelnemen. Voor een overzichtelijke lijst, zie Tornooikalender jeugd. De bijkomende training op maandag vormt een natuurlijke aanloop naar deelnames aan tornooien.
  4. Eens de trainingen goed en wel opgestart zijn, zal Olivier, in samenspraak met Guillaume Béchaux, met elk van de jeugdige schermers persoonlijk, en samen met hun ouders, een concreet programma uitwerken. Belangrijk: er is één tornooi dat al zeer vroeg in het seizoen komt, namelijk het TornooiBedford. Voor dat tornooi kunnen we de gedetailleerde besprekingen niet afwachten. Jeugdschermers en hun ouders nemen daarom graag een kijkje op de betreffende info-pagina. Olivier zal op korte termijn iedereen op de hoogte brengen i.v.m. dit tornooi.
  5. Aangezien er twee trainers zijn, zullen we de trainingen voor "iedereen" wellicht grotendeels opsplitsen, al zal er gezien het streven naar de geintegreerde structuur wel af en toe wat gezamenlijk gewerkt worden.CategorieTraining

SchermWiki-SMG-Sabel | RecenteWijzigingen | Voorkeuren
Deze pagina kan je enkel lezen | Bekijk andere revisies
Laatst bewerkt August 4, 2019 16:15 by Manon Bloch (verschil)
Zoek: