PloegDamme

SchermWiki-SMG-Degen | RecenteWijzigingen | Voorkeuren
Bewerk tekst van deze pagina
Adres – Adresse : Zaal ‘De Vrede’ Visserstraat 97 8340 Moerkerke (Damme) West-Vlaanderen / Flandre Occidentale Wij hebben het genoegen U uit te nodigen op ons Nous avons l’honneur de vous inviter à notre 13e INTERNATIONAAL DEGENTOERNOOI 13ième TOURNOI D’EPEE INTERNATIONALE PLOEGENSTRIJD COMBAT D’EQUIPE Zaterdag 16 oktober 2010 Samedi 16 octobre 2010 • Ploegen van 3 (dames en heren) (+ 1 eventuele reserve) Equipes de 3 (dames et messierus) (+ 1 réserve éventuel) • Deelnemen mogelijk vanaf 15 jaar Participation possible à partir de 15 ans • Deelname per ploeg: € 35 Inscription par équipe : € 35 • Zeer mooie prijzen te winnen ! Très beaux prix à gagner ! • Bar met barbeque na het toernooi - Belangrijk: inschrijven voor de BBQ dient samen met de inschrijving voor het toernooi te gebeuren Bar avec barbecue après le tournoi - Important: la participation au BBQ se fait au même temps que l’inscription au tournoi

zo snel mogelijk inschrijven! ploeg mag gemengd zijn

PLOEG:


SchermWiki-SMG-Degen | RecenteWijzigingen | Voorkeuren
Deze pagina kan je enkel lezen | Bekijk andere revisies
Laatst bewerkt August 2, 2010 13:29 by Ans (verschil)
Zoek: